Door de toegenomen maatschappelijk aandacht voor illegale hondenhandel en bijtincidenten, zijn deze onderwerpen op de politieke agenda gekomen. Op 17 mei stuurde de staatssecretaris als antwoord hierop een brief over dierenwelzijn aan de tweede kamer. De KNMvD heeft in de maanden voorafgaand aan deze brief met het Ministerie van Economische zaken en de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) om de tafel gezeten om verbeterpunten en knelpunten in de huidige identificatie en registratie (I&R) van honden te bespreken. Op hoofdlijnen heeft dit bijgedragen aan de brief aan de tweede kamer.

Illegale hondenhandel
De brief van de staatssecretaris bevat een mooi voorstel van verbeterpunten. In het voorstel wordt een grote rol aan de dierenarts toegekend. Dierenartsen signaleerden al enkele jaren hiaten in de I&R van honden, waar nog geen oplossing voor bestond. Met de verplichting om een chip te registreren op moment van plaatsing in combinatie met een verplicht EU-dierenpaspoort, wordt de dierenarts een grote rol toebedeeld in het sluitend maken van identificatie en registratie en het aanpakken van illegale praktijken. Technische verbeterpunten in het registratiesysteem zullen het mogelijk maken dat ongeregeldheden in de identificatie en registratie sneller naar boven komen bij data-analyses.

Bijtincidenten
De staatssecretaris brengt in de brief voldoende nuancering aan op de adviezen van de RDA, zoals bijvoorbeeld het “one strike out” beleid bij bijtincidenten met hoog-risico-honden, en is er ruimte voor verdere invulling. De KNMvD vindt het van belang dat bij het melden van bijtincidenten via een centraal registratiesysteem, de veiligheid van dierenartsen gewaarborgd wordt. Verbetering van I&R van honden zal ook het in kaart brengen van bijtincidenten vergemakkelijken.

Uw mening telt!
Om de I&R-regelgeving nog beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk, vraagt de KNMvD binnenkort aan haar leden om input te geven via een enquête. Deze gegevens neemt het ministerie mee in de verdere optimalisatie van de I&R-regelgeving.

> Lees hier de samenvatting van de kamerbrief

> Download hier de volledige kamerbrief