'Een zinvolle discussie die vraagt om herhaling,' dat was gisteravond het resultaat van de discussieavond bij de KNMvD. Bijna vijftig dierenartsen, waaronder ook The Caring Vets, kwamen samen om te praten over hun bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame dierhouderij. Onder leiding van Franck Meijboom kregen de aanwezige dierenartsen de ruimte om de verschillende visies te bespreken.

De brief die The Caring Vets vorige week publiceerden in het NRC maakt ook tijdens de discussieavond veel emoties los. Een aantal dierenartsen spreekt zich uit over de slapeloze nachten en de onrust op het boerenerf die veroorzaakt werden door de publicatie. Dankzij het verschil in mening over de vorm en inhoud zorgde de brief wel voor een volle zaal met een gevarieerd gezelschap. Niet alleen landbouwhuisdierenartsen en leden van The Caring Vets zitten in de zaal, ook dierenartsen vanuit de NVWA, de faculteit Diergeneeskunde en andere organisaties zijn aanwezig. Het zorgt voor verschillende inzichten in de huidige veehouderij, maar ook over de toekomst van dierhouderij.

Voor discussieleider Franck Meijboom is de taak vooral sturen. De discussie hoeft niet aangezwengeld te worden. Van de vele stellingen die zijn voorbereid, worden er slechts drie besproken. En er is genoeg te bespreken. Er wordt gesproken over de huidige veehouderij, de leidende thema’s in de media en de wijze waarop de beroepsgroep zijn steentje bij zou kunnen dragen.

Het belangrijkste onderwerp van de avond is dierenwelzijn en de positie van de dierenarts in die discussie. Een van de aanwezigen zegt: “Volgens mij moeten we als dierenartsen streven naar het hoogst haalbare op het gebied van dierenwelzijn.” Een statement waar iedereen zich met de juiste nuance in kan vinden. “We moeten op zoek naar onze raakvlakken en samen de schouders eronder zetten. Zien waar we slagen kunnen maken. Misschien niet morgen, maar wel samen,” vult een andere aanwezige aan. Het is een discussie waarin misschien niet alle meningen worden gedeeld, maar waaruit wel blijkt dat iedereen bereid is stappen te zetten naar een toekomstbestendige veehouderij. Wetenschappelijk onderbouwd, met mensen die dagelijks in de praktijk staan en mensen die zich hebben toegelegd op dierenwelzijn. Consensus is er over het feit dat dierenwelzijn voor dierenartsen van groot belang is, maar dat de eindverantwoordelijkheid niet bij de beroepsgroep ligt. Verder is iedereen het er over eens dat economische prikkels voor veehouders erg belangrijk zijn om dierenwelzijn te bevorderen.

“Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven en zoeken naar manieren om vanuit de beroepsgroep stelling te nemen.” Met deze woorden wordt de discussieavond afgesloten. Na een fel debat wordt er samen nog wat gedronken en nagepraat. Plannen voor een gelijksoortige discussieavond over paardenhouderij en gezelschapsdieren zijn reeds gemaakt, wat enthousiast ontvangen wordt. Eerst is er aandacht voor de veehouderij.

Na de zomer worden er drie bijeenkomsten georganiseerd waarin dieper wordt ingegaan op de mogelijke verbeteringen in de sector. De bijeenkomsten vinden resp. plaats op: 

De avond is kosteloos. Inschrijven is verplicht. Aan deze bijeenkomst zijn 2 accreditiepunten toegekend.