Het gebruik van een verboden middel bij voedselproducerende dieren valt nooit te rechtvaardigen. Het middel fipronil werd ruim een week geleden gevonden in de eieren van verschillende Nederlandse pluimveebedrijven. Inmiddels blijven 138 bedrijven dicht vanwege de besmetting. Het is een grote klap voor de pluimveesector, maar de volksgezondheid mag nooit onder druk komen te staan.

Inmiddels zijn de besmette eieren uit de schappen gehaald. En hoe nu verder? Afwachten tot de fipronil bij de kippen is afgebroken is een mogelijkheid. Het is alleen nog onbekend hoe lang het duurt voor het middel is afgebroken. Deskundigen onderzoeken op dit moment hoe dat proces versneld kan worden. Ruien wordt daarbij als mogelijkheid genoemd, maar is alleen een optie als dierenwelzijn geborgd kan worden. Het ruimen van de 'gezonde' dieren op de besmette bedrijven is volgens de KNMvD niet de gewenste oplossing.

Ook nu blijkt weer dat het opbouwen, onderhouden en optimaliseren van een kwaliteitswaarborg een algemeen goed is. Op dit moment is het vooral zaak dat alle betrokkenen er zo hard mogelijk aan werken het consumentenvertrouwen in de pluimveesector weer te herstellen.

Meer informatie over fipronil in eieren: