Begin september zijn brieven met ledenpas en raamstickers aan de dierenartsen verstuurd. Dit in navolging van de website dierenarts.nl, waar kenbaar wordt gemaakt welke dierenartsen meedoen aan het kwaliteitsbeleid (CKRD) en welke dierenarts er lid is van de KNMvD. De KNMvD heeft de ledenpas en stickers laten ontwikkelen om haar leden en CKRD-leden te ondersteunen.

Raamstickers

Op de raamstickers staat CKRD en/of KNMvD, jaartal en de eigen naam vermeld. Met deze raamstickers kunnen dierenartsen zichtbaar maken aan diereigenaren en dierhouders, dat ze nascholing volgen geregistreerd via het CKRD en/of dat ze aangesloten zijn bij de KNMvD.

Ledenpas KNMvD

De ledenpas van de KNMvD is in bankpas formaat uitgebracht, zodat deze in de portefeuille meegenomen kan worden. De pas bevat naast de naam en het adres ook het UDN-nummer. Zo heb je dit nummer altijd bij de hand voor nascholing, bijeenkomsten of voor veterinaire bestellingen. 

Elk jaar ontvangen de leden van de KNMvD weer een nieuwe ledenpas en een nieuwe raamsticker. Ook de dierenartsen die geregistreerd zijn in het CKRD zullen jaarlijks weer een nieuwe raamsticker ontvangen voorzien van het nieuwe jaartal.

Wie zowel KNMvD- als CKRD-lid is, ontvangt zowel de ledenpas als beide raamstickers bedrukt met de bijbehorende informatie.

Raamsticker(s) en/of ledenpas niet ontvangen? Vraag deze op bij info@knmvd.nl.  

Nieuwe ledenpassen en stickers
De nieuwe ledenpassen en stickers, staan gepland voor verzending. De verwachte ontvangst datum bij de dierenartsen op de deurmat is in februari 2018.