Dankzij de inzet van de Nederlandse dierenarts is het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016 met 64,4% gedaald (ten opzichte van 2009). De KNMvD werkt samen met de veehouders om resistentie tegen antibiotica te voorkomen of tegen te gaan. De KNMvD is van mening dat de dierenarts een sleutelrol vervult in het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en de volksgezondheid.

De oproep van de WHO sluit aan bij de rol die de Nederlandse dierenarts heeft binnen het huidige Nederlandse beleid rond diergezondheid. De KNMvD blijft werken aan een verdere reductie en verantwoord gebruik van antibiotica, waarvan overigens het gebruik bij gezonde dieren in Nederland al sinds 2011 is verboden. Het terugdringen van antibioticagebruik is een van de onderwerpen op het KNMvD-congres de NVN (Nationale Veterinaire Najaarsdag) van 25 november 2017 in Utrecht.

Ook  Federation of Veterinarians of Europe hebben op dit standpunt gereageerd
Antibioticagebruik is ook het onderwerp op het NVN: Lees hier meer
Zet ook jouw handtekening: VWS handtekening
Lees meer via de NOS