KNMvD voorzitter Merel Langelaar heeft op 22 november in de Tweede Kamer met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over dierenwelzijn. Hier werd een gesprek gevoerd over de stand van zaken de betrokkenheid van dierenartsen bij het welzijn van landbouwdieren. Merel Langelaar schetste de onafhankelijke positie en de adviesrol van de dierenarts. 

Ook onderstreepte zij het belang en de rol van de dierenarts in de totale voedsel- en gezondheidsketen en het ecosysteem en in het bijzonder met het oog op dierenwelzijn. Zij ging in op de vragen van de aanwezige Kamerleden van VVD, CDA, D66, SP,  Christen Unie, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren. Ook bij dit gesprek betrokken waren deelnemers namens de faculteit, de CPD en Caring Vets. Het rondetafelgesprek is een voorbereiding op komende Kamerdebatten over dierenwelzijn die in de loop van 2018 zullen plaatsvinden. Kamerleden spreken in diverse sessies de verschillende hoofdrolspelers in de landbouwsector.
 

Kijk het rondetafelgesprek online terug: Debat gemist