Traditiegetrouw wordt het Geschenk ter Onderscheiding uitgereikt op het jaarlijkse congres van de KNMvD. Dit jaar ontving Lonneke Stark deze erkenning op de Nationale Veterinaire Najaarsdag voor haar inzet voor de beroepsgroep uit handen van voorzitter Merel Langelaar.

"Lonneke begon haar carrière als dierenarts in loondienst bij de KNMvD in 2003 als secretaris in het bestuur van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG). Na zes jaar in het GGG-bestuur werd het tijd voor de volgende stap en nam ze zitting in het hoofdbestuur van de KNMvD, met als portefeuille ‘Verenigingszaken’.

Lonneke introduceerde de Huizinga-structuur binnen de KNMvD, waarmee onder andere de ledenraad geboren werd. Na vij jaar KNMvD-bestuur besloot ze weer terug te keren naar de GGG, waar ze drie jaar de voorzitterstaken op zich nam. In die functie was zij tevens voorzitter van de Stichting Voorjaarsdagen en voorzitter van PEGD (St. Permanente Educatie Gezelschapsdieren).
Sinds 2012 is Lonneke ook actief als bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD), waar ze op dit moment nog steeds zitting heeft.

Lonneke is een bestuurder in hart en nieren. Als geen ander kent ze de verenigingsstructuur en weet ze personen op de juiste plek en aan de juiste taken te zetten. Ze is oprecht geïnteresseerd in mensen, staat open voor ieders mening en kan goed luisteren, samenwerken en verbinden. Ook lastige discussies gaat ze niet uit de weg en kan ze ombuigen tot een constructief overleg, waarvan iedereen tevreden naar huis gaat. Uitstippelen van strategische beleidsplannen doet ze met de stip op de horizon voor ogen.

Ze staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling en weifelde dan ook bij het aannemen van het voorzitterschap van de GGG. Het voorzitterschap heeft ze met verve vervuld, juist doordat ze anderen een plek op de voorgrond gunde en alleen naar voren stapte indien gevraagd of indien noodzakelijk. Helaas trok deze rol een zware wissel op haar privéleven, inherent aan het feit zoals deze functies binnen onze beroepsgroep zijn georganiseerd. Des te meer een prestatie van formaat dat Lonneke zo vele jaren bestuurswerk heeft kunnen uitvoeren.

Met het Geschenk ter Onderscheiding willen we Lonneke bedanken voor haar inzet en de bijdrage die ze geleverd heeft aan onze beroepsvereniging. We hopen dat ze haar competenties en bestuurlijke vaardigheden ten volle blijft inzetten voor onze beroepsgroep."