Op dinsdag 29 mei 2018 is het stembureau van de KNMvD bijeengekomen om de stemformulieren die binnen zijn gekomen voor maandag 28 mei 2018, 12.00 uur te tellen. De samenstelling van de ledenraad treft u onderstaand aan inclusief het behaalde aantal stemmen.

Van de 3785 in omloop gebrachte stembiljetten voor de ledenraad zijn 757 stembiljetten (20%) retour gekomen. In 2012 was dit 23%. Hiervan was er 1 blanco en geen ongeldig.

De ingangsdatum voor de nieuwe ledenraad is 1 juni 2018.

KNMvD ledenraad per 29 mei 2018:

NaamStemmen
dhr. dr. S.J. van Beurden33
dhr. drs. S.F.A. Claessens68
dhr. dr. D.G. Groothuis64
dhr. M. Jansen MSc, BA49
dhr. drs. R.B. Jansen DVM CPV21
mevr. dr. H.M. Knijn35
dhr. drs. T. Kreuger70
mevr. drs. A.M. Kroekenstoel59
dhr. drs. J.H. Meijer23
dhr. drs. M.H.W. Moonen34
dhr. drs. G.H. Moorman28
dhr. drs. I.J. Muller34
mevr. dr. H.A. Nodelijk39
dhr. drs. V.S. Shankar26
dhr. dr. A..J. de Smit13
dhr. drs. T.G. van der Vuurst26
mevr. drs. J.M.D. Wieman94
mevr. drs. M.A.M. Zonderland-de Graaff40