Om dierenartsenpraktijken bij te staan in hun Arbobeleid en de implementatie van de Arbowetgeving in hun praktijk heeft de KNMvD gekozen voor een modulaire aanpak.

De verschillende risicogebieden wat betreft de arbeidsomstandigheden binnen de dierenartsenpraktijk zijn geïnventariseerd. Door middel van afzonderlijke modules kunnen dierenartsen de arbeidsomstandigheden binnen hun praktijk beoordelen. Knelpunten komen zo vanzelf aan het licht en deze informatie vormt de basis voor de verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Modules

Afval 

Anesthesiologie 

Apotheekbeheer voor dierenartsenpraktijken 

Cytostatica en cytotoxische stoffen/kankerverwekkende diergeneesmiddelen 

Diagnostische monsters 

Zoonosen (onder behandeling)

Reiniging en Desinfectie

Rontgen