Om de vogelgriep te bestrijden heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken Nederland opgedeeld in vier regio’s, waardoor contacten tussen pluimveehouders tot een minimum worden beperkt en pluimveerijke gebieden worden gescheiden. Onderdeel van deze maatregelen is dat het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio. De capaciteit van de slachterijen in Oost Brabant en Limburg is inmiddels onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daarom heeft Dijksma besloten tot het instellen van een corridor voor vleeskuikens.

Staatssecretaris Dijksma: "We moeten alles op alles zetten om dit vogelgriepvirus te bestrijden. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor knelpunten die ontstaan door de strenge maatregelen. Daarom stellen we corridor in, die een veilige oplossing is voor bedrijven met vleeskuikens in Zuid Nederland".

Corridor tussen regio’s Zuid- en West-Nederland

De veiligheidscorridor loopt van Zuidoost-Nederland (regio C) naar West-Nederland (regio A) via de snelwegen A2, A15, A16 en A20. Onder strenge voorwaarden wordt toegestaan dat vleeskuikens naar twee aangewezen slachterijen in de naastgelegen regio (regio A) mogen worden vervoerd om daar geslacht worden.

Voorwaarden voor veilig transport

Bedrijven die gebruik van de corridor willen maken, moeten de transportwagens een dag van te voren aanmelden bij de NVWA en mogen alleen over de vastgestelde route naar de slachthuizen en weer terug rijden. Bovendien mogen er op de slachthuizen op de dagen dat er voor regio C wordt geslacht, alleen dieren uit deze regio worden aangevoerd. Zo komen wagens uit verschillende regio’s niet met elkaar in contact.

Variant vogelgriep eendenbedrijf Kamperveen vastgesteld

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het vogelgriepvirus op het besmette eendenbedrijf in Kamperveen het H5N8-type betrof. Dit bedrijf is vorige week vrijdag geruimd. Hiermee is in totaal op 4 bedrijven in Nederland de variant H5N8 vastgesteld (Hekendorp, Ter Aar en twee bedrijven in Kamperveen).

Documenten en publicaties

Bekijk hieronder de documenten en publicaties:

 

 

  • Kamerbrief oplossing slachtcapaciteit
    Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over een oplossing voor de slachtcapaciteit in regio C (Oost-Brabant en Limburg) en ...

    Kamerstuk | 25-11-2014