Tot 2018 bestaat de mogelijkheid om als dierenarts in aanmerking te komen voor een De Facto / Founding Membership van de European Veterinary Dentistry College – Equine track (EVDC).

Dit vereist het opmaken van een persoonlijk dossier waarvoor de details zijn weergegeven in het volgende document: klik hier. Als het persoonlijke dossier goedgekeurd wordt, dan wordt de kandidaat toegelaten om deel te nemen aan het certifying examen, dat jaarlijks aan de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (Universiteit van Gent) georganiseerd zal worden. De deadline voor het indienen van deze credentials met het oog op deelname aan het examen in september 2015 is vastgelegd op 31 januari 2015.

Credentials dienen opgestuurd te worden naar de secretaris van het college Bob Partridge: Bob.Partridge@vethospital.co.uk

Meer informatie: www.evdc.info