In de editorial van het laatste nummer van het TvD concludeert Maaike van den Berg terecht dat de KNMvD de laatste jaren veel heeft bereikt – denk aan het behouden van het apotheekrecht en het antibioticabeleid – maar dat de relatie met de leden achterop is geraakt. Dat klopt, maar daar wordt volop aan gewerkt. Niet voor niets is “verbinden” een sleutelwoord voor alle bestuurders binnen de KNMvD.

Vanuit dat perspectief lag het dan ook zeer voor de hand om het Nationaal Veterinair Congres van de KNMvD te verbinden met de GGG Najaarsdag. Tijdens de eerste bijeenkomst van het organisatiecomité van deze Nationale Veterinaire Najaarsdag, waar ik namens DIMEO met veel plezier deel van uitmaak, is als motto voor het congres gekozen voor “gelijk hebben – gelijk krijgen.”

De uitdaging

Aan de leden van het organisatiecomité werd gevraagd om ideeën aan te leveren voor lezingen en/of workshops tijdens het congres. De uitdaging was om daarop te komen met voorstellen die recht doen aan de brede achterban van DIMEO en ook nog eens passen bij “verbinden” en bij “gelijk hebben – gelijk krijgen”. Of dat gelukt is: ik zou zeggen schrijf je in en kom het zelf ervaren. Maar met drie voorbeelden uit het programma durf ik het wel aan om vast te stellen: ja, dat is gelukt.

In een zeer leerzame en interactieve workshop zal Geert Hoogerduijn ingaan op waarderend samenwerken. Vraag aan de collega’s waarmee je in een team samenwerkt niet steeds waarom iets niet is gedaan of waarom iets fout is gegaan, maar focus op wat er goed gaat. Door je waarderend op te stellen ga je anders naar jezelf en de omgeving kijken, en leer je die omgeving anders te waarderen.
Tweede voorbeeld: in een blok van drie lezingen presenteren dierenartsen van de NVWA zich als collega’s waarmee het prima samenwerken is op terreinen als wet- en regelgeving en dierwelzijn. En voorbeeld nummer drie: in een boeiende lezing zal Nienke Endenburg ingaan op de gevolgen van de vergrijzing voor dierenwelzijn en -verzorging. Volgens mij heb ik gelijk en ga ik het ook krijgen: dit wordt een heel leuk congres!

Wie hoop jij te zien op het NVN - klein.pngBart de Leeuw
Voorzitter Groep DIMEO
congrescommissie NVN 2017

Zien wij jou ook op 25 november?

Schrijf je in op: www.knmvd.nl/nvn